TSE HYB Başvuru Evrakları

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Başvuru Öncesi ve Sonrası Gerekli Evraklar Aşağıda Listelenmiştir.

 

1- Vekaletname(noter onaylı)

2- Vergi Levhası-Ticaret Sicil Gazetesi-Faaliyet Belgesi-İmza Sirküleri Fotokopisi

3- Hizmet yeri ve merkeze ait Bilim Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı Cokey id Kaydı

4- Çalışanların son aya ait ssk hizmet döküm listesi

5-  Teknik Personel diploma fotokopileri ( Standardların uygun gördüğü bolumlerden ustalık kalfalık, meslek lisesi diploması, lisans veya lisansüstü diploma olmalıdır.)

6- Hizmet Yerine ait 3. şahıs mallarını kapsayan işyeri sigortası

7-Hizmet yerine ait topraklama raporu (smm onaylı olacak)

8- Hizmet yerine ait techizat ve cihazlar(İlgili tse standardında belirlenen)

9-Hizmet yerine ait standardlarda belirtilen cihazların kalibrasyon raporları(TURKAK Akreditasyonlu laboratuar’dan alınacak)

10- Çalışanların organizasyon şeması,  görev, yetk,i sorumlularuklarını belirten sistem dokumanı

11- TSE uygun servis formu

TSE HYB Standartları

Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi kapsamında aşağıdaki sektör ve standarTlarda belge verilmektedir. TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları TS [...]

Tse Nedir Ne İşe Yarar?

İnternette tse ile ilgili arama yapan kişileri incelediğimizde akıllarındaki genel sorulara kısaca cevap vermek istiyorum. 1- Tse Nedir? Cavap: TSE Türk Standardları Enstitüs[...]