Tse Başvuru Formu

2012 yılından itibaren TSE Ürün Belgelendirme ve TSE Hizmet belgelendirme başvuru formları kaldırılmış olup online başvuru sistemine

geçilmiştir. Online başvuru sonrası sisteme girilen bilgilerin son aşamasında  çıkan tse başvuru formunun çıktısı alınarak ek belegelerle birlikte ilgili TSE İl Müdürlüklerine gönderilmelidir.

Bazı yurt içi ve yurt dışı tse başvurularında tse başvuru elle doldurabilir. TSE İl Müdürlüğünden talep gelmesi durumunda aşağıdaki form doldurularak tse başvurusu yapılabilir.

TSE BAŞVURU FORMU