Category archives: Tse Belgesi

TSE HYB Başvuru Evrakları

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Başvuru Öncesi ve Sonrası Gerekli Evraklar Aşağıda Listelenmiştir.   1- Vekaletname(noter onaylı) 2- Vergi Levhası-Ticaret Sicil Gazetesi-Faaliyet Belgesi-İmza Sirküleri Fotokopisi 3- Hizmet yeri ve merkeze ait Bilim Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı Cokey id Kaydı 4- Çalışanların son aya ait ssk hizmet döküm listesi 5-  Teknik Personel diploma fotokopileri ( Standardların uygun gördüğü bolumlerden ustalık kalfalık, meslek lisesi diploması, lisans veya lisansüstü diploma olmalıdır.) 6- Hizmet […]

TSE Vize İşlemleri

TSE Belgesi vize işlemleri için Türk Standardları Enstitüsünün bağlı olunan birimlerine ilgili evrakları sunmak yeterlidir. TSE HYB belegesinin her 3 yılda bir denetimi olmakla birlikte her yıl vize yapılması gerekmektedir. TSE Belgesi Vize İşlemleri Evrakları 1- TSE Belgesi Aslı 2- Online TSE Vize başvuru formu. 3- TSE Vize harcı dekontu  

TSE Standard Kriter Revizyonu

TSE Standard hazırlama ihtisas grubu tarafından yürülükteki standardlar üzerindeki güncellemeleri kapsamaktadır. İlgili güncellemer kapsamında standardlar günün şartlarına uygun şekilde revize edilirler. Mevcut belgeler vize donemlerinde, adres değişikliği veya marka ekleme talepleri doğrultusunda güncel standardlar üzerinden tekrar denetime tabi tutulurlar.

TSE Ünvan Değişikliği

TSE Belgenizde ünvan değişikliği yapmanız için aşağıdaki evrakları Türk Standardları Enstitüsüne teslim etmeniz gerekmektedir. Evraklar dışında Online başvuru aracılığı ile Ünvan Değişikliği için başvuru yapmanız gerekmektedir.   Saygılarla… Gerekli Evraklar; 1- Vergi Levhası- Faaliyet Belgesi- İmza sirküleri 2- Ünvan değişikliğini bildirir ticaret sicil gazetesi 3- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güncel cokey id  numrası çıktısı 4- Ünvan değişikliği/suret çıkarma harcı 5- Tse Belgesi aslı

Tse Marka Ekleme

TSE HYB Belgenize marka ekleme işlemleriniz aşağıdaki evrakları bağlı buşunduğunuz Türk Standardları Enstitüsü müdürlüğüne sunmanız gerekmektedir.   TSE HYB Marka Ekleme İşlemi Evrakları 1- Şirket imza sirküleri- Vergi Levhası- Faaliyet Belgesi- Ticaret Sicil Gazetesi 2- SSK’lı listesi 3- Teknık personel diploma fotokopileri 4- Teknik personel eğitim sertifikaları (İlgili servis sozleşmesi kapsamında yer alan markalara ait) 5- Marka ile imzalanmış yetkili servis sözleşmesi 6-  5. madde mevcut değil ise taahhutname.  

Tse İthalatçı/İmalatçı Çıkarma

TSE Belgesi sahibi firmalar belgeleri üzerinde belirtilen mevcut ithalatçı/imalatçı bilgilerinden birini veya birkaçını çıkarmak isterler ise bağlı buşlundukları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) müdürlüklerine belge asıllarıyla birlikte başvuru yapmak zorundadırlar. Bu işlem sonucunda firma hizmet veya üretim yerinde tekrar denetim doğabilir.    

Tse İthalatçı/İmalatçı Eklenmesi

TSE Belgesi sahibi firmalar belgeleri üzerinde belirtilen mevcut ithalatçı/imalatçı bilgilerine ekleme yapmak  isterler ise bağlı buşlundukları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) müdürlüklerine belge asıllarıyla birlikte başvuru yapmak zorundadırlar. Bu işlem sonucunda firma hizmet veya üretim yerinde tekrar denetim doğabilir.

TSE Standard Kriter Çıkarma

Türk Standardları Enstitüsü tarafından TSE belgesi ile belgelendirmiş firma halen devam eden belgeli standardlarından birini veya birkaçını iptal etmek isterler ise TSE Online İşlemler bolumunden Standard Kriter Çıkarma bolumunden başvuru yaparak belırtilen evraklarla birlikte Bağlı bulunduğu TSE birimine belge aslı ile birlikte giderek suret çıkarma harcını yatırıp işlem yapabilirler.  

Tse Standard Kriter İlavesi

Tük Standardları Enstitüsünden TSE Ürün veya TSE HYB belgesi almış firmalar belgeli standard veya kriterleri dışında yeni bir standard veya kriterden belgelenme talebinde bulunurlar ise Tse Online İşlemler bolumunden Standard Kriter İlavesi bolumunu kullanarak başvuru yapabilirler. Başvuru sonrasında ilk defa denetim gibi TSE uzmanları tarafından firmanın belirttiği adreslere denetim yapılır.

Tse Adres Değişikliği

TSE Belgenizde adres değişikliği yapmanız için aşağıdaki evrakları Türk Standardları Enstitüsüne teslim etmeniz gerekmektedir. Evraklar dışında Online başvuru aracılığı ile Adres Değişikliği için başvuru yapmanız gerekmektedir. Not: Adres değişikliği bildirildikten sonra firma üretim yeri veya hizmet adresinde tekrar denetim yapılması gerekmektedir. Saygılarla… Gerekli Evraklar; 1- Vergi Levhası- Faaliyet Belgesi- İmza sirküleri 2- Adres değişikliğini bildirir ticaret sicil gazetesi 3- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güncel cokey id  numrası çıktısı 4- […]