Category archives: Tse Belgesi

Medikal Tse Belgesi

TS 12426 Standardı kapsamında Tıbbı Cihazlar için yetkilili servisleri TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi le belgelendirilmektedir. Serviste bulunması gereken cihazlar; Serviste veya mobil servis aracında, aşağıda belirtilen donanımlar bulunmalıdır. – D ̧z tornavida takımı – Yıldız tornavida takımı – Kalibrasyon tornavidası – Saati tornavida takımı – Alyen anahtar takımı – Lokma takım – Kurbağacık takımı – Kontrol kalemi – İngiliz anahtarı – Penseler – Keskiler – Kargaburun – Kablo sıyırıcı – […]

TSE 13298 Nedir ?

Kurumların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri paydaşları ile paylaşması kurumsal faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği  şeffaf, verimli ve sade bir kurum yapısı günümüzde modern ve demokratik kurumların temel hedefi haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu hedefi gerçekleştirecek olgunluğa ulaşmıştır ve her geçen gün daha da gelişmektedir. Son yıllarda sıkça duyduğumuz e-ticaret ve e-devlet gibi kavramlar bu gelişmelerin bir sonucudur. E-kurum […]

Yurtdışı Tse Belgelendirme

İmalatı yurt dışında fason olarak yaptırılan ürünler için yurt dışı fason imalat alanında ürüne ait tse standardı kapsamında yapılan ürün belgelendirme denetimi sonucu tse belgesi (tse markası) kullanım hakkı verilebilir. Başvuru aşamasında firmaların başvuru için ilgili imalatçı ile yaptıkları fason sözleşmelerini ve marka tescil belgelerini beyan etmeleri gerekmektedir.  Başvurular Ankara TSE ‘ye yapılır. Üretim yeri incelemesi  TSE yurt dışı çözüm ortakları ve Türkiye’den bir TSE denetim yetkilisi tarafından denetlenmektedir. Ortalama […]

Tse Başvuru Formu

2012 yılından itibaren TSE Ürün Belgelendirme ve TSE Hizmet belgelendirme başvuru formları kaldırılmış olup online başvuru sistemine geçilmiştir. Online başvuru sonrası sisteme girilen bilgilerin son aşamasında  çıkan tse başvuru formunun çıktısı alınarak ek belegelerle birlikte ilgili TSE İl Müdürlüklerine gönderilmelidir. Bazı yurt içi ve yurt dışı tse başvurularında tse başvuru elle doldurabilir. TSE İl Müdürlüğünden talep gelmesi durumunda aşağıdaki form doldurularak tse başvurusu yapılabilir.  

TSE Yetkili Servis Kurulumu

Ülkemizde bulunan İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mevzuatlarında yer alan ürün grupları için, belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası servis  hizmetlerini sağlamak üzere, tespit edilen bölge, sayı ve özellikte  tse hyb belgesine sahip servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından kurulabilir ya da yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösterentse hyb belgesine sahip  […]

TSE Standardları

Basit anlamda standart, birşeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Standart, teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır. Standartlar kullandığımız birçok eşyanın ya da hizmetin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak ve hayatı kolaylaştırmak için hazırlanırlar.  Genel uygulamaları değil, üzerinde anlaşılmış en iyi uygulamaları tariflerler. Standartlar, konusunda uzman kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulur; Üreticiler, satıcılar, alıcılar, kullanıcılar ve bu […]

Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi Nedir?

TSE Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar TSE HYB markasını kullanabilirler.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini Nasıl Alabilirim

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini sadece TSE temsilciliklerine ve/veya bölge müdürlüklerine www.tse.org.tr internet adresinden temin edecekleri “Başvuru Formu” ile veya “online işlemler” bölümünden başvuru yaparak belge alınabilir. Hizmet Yeterlilik Belgesi almak isteyenler bulundukları ilin TSE temsilciliklerine ve/vaya bölge müdürlüklerine müracaatlarını gerçekleştireceklerdir. Bulundukları il dışında başka bir TSE temsilciliğine ve/veya bölge müdürlüğüne müracaat edilmek istenildiğinde, ÜBM Başkanı veya Hizmet Belgelendirme Grup Başkanının yazılı izni ile müracaatları kabul olunur. Başvuları danışmanlık firmanız aracılığı […]

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB) Belgesini Kimler Alabilir?

Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen ve yanlızca Türkiye sınırları içerisnde gerçerli olan TSE HYB Belgesini aşağıdaki .belirtilen kapsamdaki firmalar talep edebilir.   4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR; Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb. • İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR; Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti […]

Hizmet Yeterlilik Belgesinin Yararları Nelerdir?

Türk Standardları Enstitüsü TSE HYB belgesinin firmalara sağladığı kolaylıklardan birkaçını sıralamak istedik.     1.    Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur. 2.    İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır, 3.    Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır, 4.    Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder, 5.    Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini […]