Tags archives: tsek

TSEK Belgesi

Türk Standardları Enstitüsü tarafından henüz TSE standardı oluşturulmamış standard karşılığı olmayan ürünler için ilk defa standardın başvuru sahibi firma ile oluşturulması sonucu verilen belgeye TSEK belgesi denir. Genel olrak kriter belgelendirmesi yapılır. TSE belgesi yerine TSE standardı oluşturulana kadar geçen süreçte geçer ve prosedür aynı şekilde uygulanır. Bu aşamada aynı ürün / standard için başvuran firmalar ilk firma için hazırlanan kriter çerçevesinde belgelenir. Kriterler enel olrak standard aramöa bolumunde yayınlanmazlar. […]

Ürün Belgelendirme Başvuru Evrakları

1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli) 2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) 3- Marka tescil belgesi veya marka başvurusu özyazı. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde) 4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.