Tags archives: tse-kriter

TSEK Belgesi

Türk Standardları Enstitüsü tarafından henüz TSE standardı oluşturulmamış standard karşılığı olmayan ürünler için ilk defa standardın başvuru sahibi firma ile oluşturulması sonucu verilen belgeye TSEK belgesi denir. Genel olrak kriter belgelendirmesi yapılır. TSE belgesi yerine TSE standardı oluşturulana kadar geçen süreçte geçer ve prosedür aynı şekilde uygulanır. Bu aşamada aynı ürün / standard için başvuran firmalar ilk firma için hazırlanan kriter çerçevesinde belgelenir. Kriterler enel olrak standard aramöa bolumunde yayınlanmazlar. […]

TSE Standard Kriter Çıkarma

Türk Standardları Enstitüsü tarafından TSE belgesi ile belgelendirmiş firma halen devam eden belgeli standardlarından birini veya birkaçını iptal etmek isterler ise TSE Online İşlemler bolumunden Standard Kriter Çıkarma bolumunden başvuru yaparak belırtilen evraklarla birlikte Bağlı bulunduğu TSE birimine belge aslı ile birlikte giderek suret çıkarma harcını yatırıp işlem yapabilirler.