Tags archives: tse-basvurusu-icin-gerekenler

TSE Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

TSE (Türk Standardları Enstitüsü Belgesi )  belgesi başvurusu için gerekli ana evraklar aşağıda belirtilmiştir.   1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli) 2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) 3- Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)veya marka başvurubelgesi 4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme. 5- Vergi Levhası, ticaret […]