TSE Uzman Yardımcılığı Sınav Giriş Belgeleri Duyurusu

TSE Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı, Enstitünün Necatibey Cad. No.112 Bakanlıklar/Ankara adresindeki merkezinde yapılacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların, Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen tarih ve saatte Genel Kurul Fuaye Salonunda nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. Adaylar öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.