TSE Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

TSE (Türk Standardları Enstitüsü Belgesi )  belgesi başvurusu için gerekli ana evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 

1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
3- Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)veya marka başvurubelgesi
4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

5- Vergi Levhası, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi

6- Başvuru ücreti banka dekontu