SASO Belgesi

saso belgesi

tsek belgesi

SASO Belgesi

SUUDİ ARABİSTAN’IN İTHALAT UYGULAMALARI
S.Arabistan`da, 8 haneli armonize sistem GTİP kullanılmakta ve Gümrük Vergisi CIF bedel üzerinden ad valorem olarak hesaplanmaktadır.
1 Haziran 2001 tarihine kadar S.Arabistan`da iki Gümrük Vergisi oranı bulunmaktaydı. % 12 ve % 20. Ancak, Suudi Arabistan hükümeti Mayıs 2001`de aldığı bir kararla % 12 olarak uygulanan gümrük vergilerini % 5`e düşürmüş bulunmaktadır. Ancak, Aralık 2001 tarihinde % 5`e düşürülen ürünlerin bir kısmı tekrar % 12`ye yükseltilmiş bulunmaktadır.
Suudi Arabistan`a ithalatta herhangi bir izin ve lisans ile döviz transferinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak, dini nedenlerle alkollü içkiler ve domuz etinden mamul bazı yiyeceklerin ithalatı yasaktır.
SASO Suudi Arabistan tarafından ithalatta aranan belgeler şunlardır:
– Ticari fatura
– Menşe Şehadetnamesi
– Konşimento
– Sigorta belgesi (Eğer ihracatçı tarafından sigortalanmışsa)
– Yükleme listesi
Bunların dışındaki belgeler isteğe bağlı olup, ithal edilecek ürüne ve ithalatçı ile yapılan anlaşmaya göre değişebilmektedir.
Ticari Fatura: Ticari faturalarda bulunması gereken hususlar şunlardır.
– Tüm ticari faturalar ihracatçı şirketin antetli kağıdına yazılmalı, alıcı ve satıcının ad ve adresleri tam olarak bulunmalıdır.
– Satışa konu ürün açık bir şekilde belirtilmeli ve 8 haneli GTİP yazılmalıdır.
– Taşıma şekli ve yükleme boşaltma limanları açıkça belirtilmelidir.
– Birim fiyat, miktar, net ve brüt ağırlık, koli sayısı açıkça belirtilmelidir.
18 Mayıs 1996 tarihinden bu yana, S.Arabistan tarafından ithal edilecek ürünlere ilişkin olarak Suudi Gümrük yetkilileri aşağıdaki hususların da faturalarda yer almasını talep etmektedirler.
Makine ve Ekipmanlarda:
– İthal edilecek ürünün teknik bilgileri
– Model numarası
– Markası
– Üreticinin açık ismi
– Ürünün tanımlanmasına yarayan diğer teknik bilgiler
Menşe Şehadetnamesi: Menşe Şehadetnamesi, S.Arabistan`a ihraç edilecek ürünün üreticisinin açık adı, adresi ve nakil aracının (hava, kara, deniz) detaylı bilgileri ile Suudi ithalatçının açık ad ve adresini ihtiva etmelidir.
Konşimento: Konşimento`nun bir nüshası Suudi Konsoloslukları`na sunulacaktır.
Konşimento`daki bilgiler ile ticari faturadaki bilgilerin birbirini kesinlikle tutması gerekmekte olup, konşimentoda, malın değeri, birim fiyatı, net ve brüt ağırlık, marka ve işaretler, teknik ölçüler, Suudi ithalatçının açık adı ve adresi, nakil aracı ve nakil şirketinin adı, nakliyenin yola çıktığı tarih, yükleme ve boşaltma limanlarına ilişkin bilgiler de yeralmalıdır.
Gemi Sertifikası: (Appended Declaration to Bill of Lading) Suudi Konsoloslukları`ndan alınabilecek olan bu belge Gemi acentası veya havayolu şirketi tarafından düzenlenecek ve onaylanacaktır. Belgede bulunması gereken bilgiler şunlardır.
– Geminin (uçağın) adı ve daha önceki adı,
– Geminin (uçağın) milliyeti,
– Geminin (uçağın) sahibi,
– Geminin (uçağın) yükleneceği ve boşaltılacağı limanlar ile Suudi Arabistan`a gelmeden önce uğrayacağı limanlar.
Belgede ayrıca, belirtilen limanlardan başka limanlara uğranılmayacağı beyan edilecektir.
Sigorta Belgesi: Sigorta şirketi tarafından düzenlenecek olan bu belgede de, sigorta primi tutarının yanısıra, nakil aracı ve yükleme ve boşaltma limanları ile bilgilerin de yer alması gerekmektedir.
Yükleme Listesi: Yükleme listesi, alıcı ve satıcının ad ve adresi ile ürünün net ve brüt ağırlığı, koli sayısı, konteyner sayısı ve muhtevası gibi bilgilerin yeralması gerekmektedir.
SUUDİ ARABİSTAN İTHALAT STANDARTLARI
1995 yılından itibaren S.Arabistan Ticaret Bakanlığı, S.Arabistan Standart Kuruluşu (SASO) ile işbirliği içerisinde “Uluslararası Uygunluk Belgesi Programını” (International Conformity Certificate Program ICCP) uygulamaya koymuş bulunmaktadır.
Halen aşağıda belirtilen 66 grup malın S.Arabistan`a ihracında bu uygulama kapsamında COC (Certificate Of Conformity) belgesi gerekmektedir.
I.GRUP – OYUNCAKLAR
ÜRÜN GTİP
Oyuncaklar (elektronik oyuncaklar dahil) ve Oyun parkları ekipmanları 712.00, 9501, 9502, 9503, 9504.10,
9504.90, 9505, 9506.99, 9508, 3407
II.GRUP ELEKTRİKLİ – ELEKTRONİK EŞYALAR

ÜRÜN GTİP
60.00 BTU`ya kadar olan havalandırma sistemleri  8415.10.20, 8415.81.20, 8415.82.20,
8415.83.20
Profesyonel olmayan birleşik audio-video cihazlar 8518.30, 8518.50, 8520.30,
Radyo alıcıları hariç profesyonel olmayan audio cihazlar
8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.40,
8519.21, 8519.29, 8519.31, 8519.39,
8519.92, 8519.93, 8519.99, 8520.20,
8520.90
Porfesyonel olmayan video kayıt ve gösterim cihazları(*)
8521.10, 8521.90, 8525.40
12 Kw`ya kadar olan jeneratörler(*) 8502.11, 8502.20
12 Kw`a kadar olan motorlar(*) 8501.10, 8501.31, 8501.32, 8501.40,
8501.51, 8501.52
Faks ve teleks makineleri(*) 8517.21, 8517.22
Mutfak pişirme cihazları(*) 8516.60, 8516.72
Çamaşır makineleri 10 kg`a kadar ve ev tipi bulaşık
makinaları (*)
8450.11, 8450.12, 8450.19, 8422.11
Çamaşır kurutma makimaları 10`a kadar(*) 8451.21
Elektrikli ütüler, elbise buharlayıcıları, el
kurutucuları(*)
8451.30, 8516.40, 8516.32,
Kişisel bakım eşyaları traş makinaları, tırnak makasları 8510.10, 8510.20, 8510.30, 9019.10
Sebze meyve parçalayıcıları (Sanayi tipi olmayan) (*) 8509.40, 8509.80
Et öğütücüleri ve kıyma makinaları(Sanayi tipi
olmayan) (*)
8509.40
Asansör sistemleri(*) 8428.10, 8431.31
Ev tipi mikrodalga fırınlar(*) 8516.50
10 KW`ya kadar elektrikli fırınlar(*) 8516.60
Kopya makinaları(*) 9009.11, 9009.12, 9009.30, 9009.21,
9009.22 9009.90
PC`ler (masa tipi ve taşınabilirler) (*) 8471.41, 8471.49, 8471.50, 8471.60,
8471.70, 8473.30
1.000 KVA`ya kadar olan enerji transformerleri,
dağıtım transformerleri (*)
8504.21, 8504.22, 8504.31, 8504.32,
8504.33, 8504.34
40 Cu FT`e kadar olan ev tipi buzdolabı ve
dondurucular(*)
8418.10, 8418.21, 8418.22, 8418.29,
8418.30, 8418.40, 8418.50
Telefon setleri ve modemler(*) 8517.11, 8517.19, 8517.50, 8525.20
1.000 v`a kadar elektrik kabloları ve telleri(*) 8544.51, 8544.59
Sanayi tipi olmayan elektrik süpürgeleri, su emiciler,
şampuanlayıcılar(*)
8509.10, 8509.80
Ev tipi elektrikli ısıtıcılar(*) 8516.29, 8516.21
İçme suyu soğutucuları(*) 8418.69.10
1.5 KW`ya kadar Buharlı hava soğutucuları(*) 8415.10.10, 8415.82.10, 8415.82.90,
8415.83.10, 8415.83.90
Ev tipi elektrikli fanlar(*) 8414.51, 8414.60
60.000 BTU`ya kadar klima kompresörleri(*) 8414.30
Çay ve kahve makinaları, sıvı ısıtıcıları(*) 8516.71,
Aydınlatma cihazları(*) 9405.10, 9405.20, 8536.61
40 A`ya kadar ev tipi, elle idare edilen devre
kesiciler(*)
8536.10, 8536.20, 8536.50
Ampuller(*) 8539.21. 8539.22, 8539.29, 8539.31,
8539.32
Ampuller(*) 8504.10
Lamba starterleri(*) 8532.10
Fişler, prizler, adaptörler(*) 8536.69
Sokak aydınlatma cihazları(*) 9405.40
Piller, doldurulabilir ve otomobil için olanlar dahil (*) 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50,
8506.60, 8506.80, 8507.10, 8507.30,
8507.40
Suda çalışan havuz aydınlatma cihazları(*) 9405.40
Saç bakım cihazları (*) 8516.31, 8516.32
12 kw`ya kadar olan su pompaları(*) 8413.70
Renkli veya siyah beyaz TV cihazları(*) 8528.12, 8528.13
Ana enerji converterleri(*) 8504.40
Radyo alıcıları(*) 8527.12, 8527.13, 8527.19, 8527.21,
8527.29
200 litreye kadar olan su ısıtıcıları(*) 8516.10
Elektrik sayaçları(*) 9028.30
Ev tipi dikiş makinaları 8452.10
III. GRUP – OTOMOTİV
ÜRÜN GTİP
Yolcu taşımaya mahsus otomobiller, otobüsler,
kamyonlar ve çok amaçlı taşıtlar (Yeni)
8701, 8702, 8703, 8704, 8705
Yolcu taşımaya mahsus otomobiller, otobüsler,
kamyonlar ve çok amaçlı taşıtlar (Kullanılmış)
8701, 8702, 8703, 8704, 8705
Otomotiv camları 7007.21
Fren yağları(*) 2710.00.94, 3819
Yolcu taşımaya mahsus otomobiller, otobüsler,
kamyonların yedek parçaları (Yeni)
4009, 4010.22, 4013.10, 4013.90, 7009,
8301.20, 8302.30, 8421.23, 8421.31,
8501.10, 8511.10, 8512.20, 8512.40,
8539.10, 8708.10, 8708.20, 8708.21,
8708.29, 8708.91, 8708.92, 8708.93,
8708.94, 8708.99, 9026.20, 9026.80,
9401.20
Yolcu taşımaya mahsus araçların lastikleri (yeni) 4011.10, 4011.20
Yolcu taşımaya mahsus araçların lastikleri ( yenilenmiş) 4012.10
IV. GRUP – KİMYASALLAR
ÜRÜN GTİP
Motor, vites kutusu, hidrolik, türbin ve transformer
yağları(*)
2710.00.52, 2710.00.53, 2710.00.54,
2710.00.55, 2710.00.94, 2710.00.95,
2710.00.96, 3819, 3820
Boyalar(*) 3208, 3209
Parfüm ve kozmetik(*) 3302.90, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307.10,
3307.20, 3307.30, 3307.49.10, 3307.90.10,
3401.11
Evlerde kullanılan böcek ilaçları 3808
V. GRUP – DİĞERLERİ
ÜRÜN GTİP
Mimari uygulamalarda kullanılan aluminyum ve
aluminyum alaşımlı ürünler
7604, 7606, 7608, 7609, 7610, 7616
Demir çelik alaşımlı borular(*) 7304, 7305, 7306, 7307
Altın-gümüş mücevherat (Kıymetli taşlı olanlar dahil)
(*)
7113.11, 7113.19, 7113.20, 7114.11,
7114.19, 7114.20, 7116.10, 7116.21
Erkekler için başörtüleri(*) 6505.90.10, 6505.90.30
Yangın söndürücüleri (24 Kg`a kadar) (*) 8424.10
Çimento(*) 2523.21, 2523.29.10, 2523.29.20
Kibritler(*) 3605.00
Gaz silindirleri için düşük basınçlı regülatörler(*) 8481.10, 7323.93, 7323.99
El ve yüz temizlik kağıtları 4818.10, 4818.20, 4818.30
Sigara 2402.20
Evde ve kamplarda kullanılan gazlı ısıtıcılar ve
lambalar
7321.11, 7321.81, 9405.50
(*) SASO, bu ürünlerin kontrolünde TSE laboratuvarlarını “Onaylı Laboratuvar” olarak kabul
etmiştir.