Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yürülüğe Girdi

TSE, TS EN 1789+A1/ Ocak 2011 Standardı ve 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, tescilli ambulansların periyodik tespit muayenesi işlemlerine 3 Aralık 2012 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de başlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı’yla tse arasında yapılan mutabakatta illere göre planlanan liste ektedir. Tüm il müdürlüklerine bilgi amaçlı yazılar gönderilmiştir. Ekli listede verilen muayene günlerinde ambulans sahiplerinin başvuru formu ve ekinde istenen belgelerle birlikte ambulanslarıyla muayene bölgesinde olması rica olunur.